Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo
in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi. Preberite več o piškotih.

mco

Kontaktni podatki

Telefon: 02 719 41 41 Mobitel: 040 345 281
Elektronski naslov: mcormoz@siol.net
MCOINFO >> Projekti

Maria Curie je obiskala Slovenijo/ Maria Curie visits Slovenia

Sem Ewelina in sem Poljakinja. Trenutno živim v majhnem mestu v Sloveniji. Sem udeleženka v projektu „Grow with us 2“ v okviru programa Erasmus+ Evropska prostovoljska služba. Projekt koordinira Ljudska univerza Ormož. Moje dnevno življenje se vrti okoli Mladinskega centra Ormož, kjer pomagam pri izvajanju aktivnosti za otroke in mladino. Z mojim kolegom Martejem, prostovoljcem iz Italije, obiskujeva šole na področju Prlekije in se srečujeva z učenci in dijaki. Predstaviva jim Poljsko in Italijo, najini kulturi, jezika in program Erasmus+, ki je priložnost za mlade ljudi, da gredo v tujino, se učijo in pridobijo nove izkušnje.

 Slovenija me je večkrat presenetila – s svojo slastno hrano in vinom, s prijaznimi ljudmi in prečudovitimi razgledi. V oktobru me je presenetila še enkrat – z možnostjo ogleda gledališke igre v Cankarjevem domu v Ljubljani o Marii Skłodowski-Curie, znanstvenici rojeni na Poljskem.

 Maria Skłodowska-Curie je bila fizičarka in kemičarka, rojena v Varšavi, 7. novembra 1867. Ona in njen mož, Pierre Curie, ste delala skupaj in preučevala radioaktivnost, čemur je sledila Nobelova nagrada za fiziko leta 1903. S tem je Maria postala prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado. Za odkritje in raziskovanje kemijskih elementov radija in polonija je Maria prejela Nobelovo nagrado za kemijo leta 1911. Ona je do sedaj edina ženska, ki je prejela dve Nobelovi nagradi.

 Gledališka igra je primerna za otroke in pripoveduje zgodbo o Marii, mladi guvernanti, ki je sledila svojim sanjam, se preselila v Pariz, da bi študirala na univerzi in postala znanstvena raziskovalka. Scena je enostavna, saj prikazuje znanstveno opremo, poljsko in francosko zastavo ter portret Marie. Zgodbo pripovedujeta dva igralca: Tomaž Lapajne Dekleva je znanstvenik in David Dolamič je znanstvenikov pomočnik. Komunicirata na zabaven način in tako omogočita gledalcem, da so del smešnih, romantičnih in dramatičnih trenutkov Mariinega življenja.

Pred igro smo prejeli knjižico z kvizi in podatki o Marii. In, začnimo! V knjižnici me čaka križanka o Mariinih raziskovanjih, da jo rešim – v slovenskem jeziku. Zaželite mi srečo.

 

 

Informacije in viri:

  Gledališka predstava: NEUSTRAŠNA RAZISKOVALKA: Marie Curie in radioaktivnost in Cankarjev Dom https://www.cd-cc.si/sl/kultura/za-otroke-in-mladino/neustrasna-raziskovalka

 Marie Curie – Vprašanja in odgovori: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1911/marie-curie/questions-and-answers/

 

My name is Ewelina and I am Polish, currently living in a small city of Slovenia. I am a participant in Erasmus+ European Voluntary Service project called „GROW WITH US 2“, coordinated by Ljudska univerza Ormož. My daily life revolves around Mladinski center Ormož, where I support activities for children and youth. With my colleague Marte, volunteer from Italy, we visit schools in the region of Prlekija and meet with pupils. We share information about Poland and Italy, our cultures, languages and about Erasmus+ Programme – as an opportunity for young people to go abroad, learn and gain new experience.

 Slovenia surprised me many times – with its delicious food and wine, friendly and caring citizens and beautiful views. In October it surprised me one more time – with a possibility to go to Ljubljana to watch Slovenian theatre play about Maria Skłodowska-Curie, scientist born in Poland.

 Maria Skłodowska-Curie was a physicist and chemist, born in Warsaw on 7 November 1867. She and her husband, Pierre Curie worked together on radioactivity which later resulted in a Nobel Prize in Physics in 1903, making Maria the first woman to receive the Nobel Prize. For her discoveries and studies of the elements radium and polonium Maria was awarded the 1911 Nobel Prize in Chemistry. She is the only woman so far, who has been awarded the Nobel Prize twice.

 The theatre play is for children and tells a story of Maria, a young governess who followed her dream, moved to Paris to study at university and become a scientific researcher. The stage is simple - showing scientific equipment, Polish and French flag and a portrait of Maria. The story is told by two actors: Tomaž Lapajne Dekleva as a scientist and David Dolamič as scientist's assistant. They interact with each other in a comic way, giving the audience a possibility to be a part of funny, romantic and dramatic moments of Maria's life.

 Before the play, we were given the booklet – with quizes and information about Maria. Now, off I go! There is a crossword about Maria's research waiting for me to solve it – in Slovene language. Wish me luck.

 Information and sources:

 Theatre play NEUSTRAŠNA RAZISKOVALKA: Marie Curie in radioaktivnost in Cenkarjev Dom https://www.cd-cc.si/sl/kultura/za-otroke-in-mladino/neustrasna-raziskovalka

 Marie Curie – Questions and Answers https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1911/marie-curie/questions-and-answers/

Preberi več

POČITNIŠKI KOMPAS 2018

Počitniški kompas 2018 vam posreduje najpomembnejše informacije o prostočasnih aktivnosti na ormoškem v času poletnih počitnic. Izberite kaj zase in uživajte tudi v naši družbi!

 

Želimo vam brezskrbne, zanimive, igrive, nepozabne, polne različnih doživetij zaslužene počitnice! 

Ekipa MCO

Preberi več

EVS projekt GROW WITH US 2 (Slovenija - Poljska)

 EVS projekt: Grow with us 2

(Številka projekta: 2017-3-SI02-KA105-014381)

Sodelujoči državi: Gostiteljska organizacija LJUDSKA UNIVERZA ORMOZ (Slovenija) in  pošiljajoča organizacija IOGT Poljska (Bytom, Poljska)

Trajanje EVS mobilnosti: 4 mesce (od 16. julija do 16. novembra 2018)

Ljudska univerza Ormož, enota Mladinski center Ormož, predstavlja središčno točko, kjer imajo mladi vseh starosti in nazorov priložnost ustvarjati in razvijati najrazličnejše klubske aktivnosti, nudimo možnost preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni ravni in širše. Delo na mladinskem področju je dinamično, s svojim delovanjem stremimo k boljši, strpnejši in bolj kohezivni družbi, ki je odprta in vpeta v družbeno življenje.

Z našim delovanjem želimo preseči lokalno okolje, zato ga nadgrajujemo tudi z mednarodnimi mladinskimi programi, trenutno s programom Evropske prostovoljske službe (EVS). Letos bomo izvedli naš drugi EVS projekt, s katerim želimo opolnomočiti mlade, jih spodbuditi k aktivnejšemu delovanju v družbi in jim nuditi spodbudno okolje in priložnost za osebno rast, zato je naziv EVS projekta »Grow with us 2« ali »Rastimo skupaj 2«. Cilji, ki jih bomo skozi projekt EVS uresničevali, so na lokalni ravni oblikovati temelje za vključujočo družbo in medkulturno sobivanje.

 

Kot organizacija, ki izvaja drugi gostiteljski EVS projekt, smo se odločili, da v  EVS mobilnost, ki bo trajala 4 mesce, vključimo dva prostovoljca iz Poljske.

Evropsko prostovoljsko službo bosta opravljala znotraj širokega nabora aktivnosti, pri katerih jim lahko nudimo vso potrebno pomoč in podporo. Med drugim so to: različne kulturne dejavnosti, dejavnosti na področju multimedije (fotografija, računalniško oblikovanje, 3D tiskanje), glasbeno ustvarjanje, literarne dejavnosti,  športne aktivnosti, sodelovanje v lokalnem okolju na področju vinogradništva, vrtnarstva, hortikulture, zeliščarstva in kmetovanja, turizem in prosti čas.

Prisotnost mladih prostovoljcev iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja bo nedvomno poživila in popestrila naše lokalno okolje. S projektom »Grow with us 2« želimo mlade iz naše okolice nagovarjati, da izkoristijo možnosti, ki jih ponujata program Erasmus+ in EVS. S prostovoljcema, ki ju bomo gostili, bomo preko predstavitvenih aktivnosti obveščali zainteresirano javnost o rezultatih, doseženih z našim projektom in jih informirali o dogodkih, ki jih bomo organizirali. Zavzemali se bomo za oblikovanje različnega promocijskega gradiva (zloženke, videi), ki bo prosto dostopno in javno objavljeno.

Prostovoljca iz Poljske bosta z nami v Ormožu 4 mesce,  in sicer od 16. julija do 16. novembra 2018.

 

Vabimo vas, da ju toplo sprejmete in obiščete v prostorih Mladinskega centra Ormož, v ormoškem gradu ali ju počastite s svojim obiskom na njunih organiziranih aktivnostih.

Preberi več

Mreža informativnih točk za mlade v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Podpisniki dogovora o sodelovanju v MREŽI INFORMATIVNIH TOČK ZA MLDE V OBČINAH ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ pristopamo k sodelovanju na področju informiranja mladih in za mlade. Zavzemamo se za medsebojno izmenjavo informacij z namenom ureditve področja informiranja mladih, racionalizacije, jasnosti, preglednosti, urejenosti in ekonomičnosti izmenjave in posredovanja informacij, ki so pomembne mladim.

Naše usluge na področju informiranja mladih so na voljo vsem mladim brez razlik in izjem. Dostop do informacij bomo omogočili brez predhodne najave vsem mladim, ne glede na njihov položaj, kraj bivanja ali socialni status.

Vsak uporabnik je sprejet kot posameznik, odgovor pa je prilagojen njegovim zahtevam.

Informiranje je za mlade brezplačno, posredovane informacije pa uporabne, točne, veljavne in celovite.

Pri svojem delu spoštujemo uporabnikovo zasebnosti in anonimnost. Zagotavljamo objektivnost informacij z vsestranskim pristopom k uporabi virov.

Pri izvajanju informacijske dejavnosti za mlade sledimo usmeritvam, ki izhajajo iz naslednjih pomembnejših dokumentov:

Evropska listina informiranja za mlade ERYCA

 - Resolucija Sveta EU o informiranju in participaciji (Uradni list Evropske unije,  7. 12. 2006)

- Programski dokument Mladinskega sveta Slovenije Informiranje mladih (Mladinski svet Slovenije, 2011)

 

Dogovor o sodelovanju

Preberi več

EVS predstavitev prostovoljcev Amile in Emraha

Naša EVS prostovoljca, Amila in Emrah, sta v okviru EVS projekta Grow with us, ki ga omogoča program Erasmus+, izdelala predstavitev o možnostih, ki jih EVS nudi mladim. Predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Preberi več