Dobrodošli!

Mladinski center Ormož predstavlja središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti. Ponujamo možnosti preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni ravni.