About the center

Mladinski center Ormož je od novembra 2015 notranje organizacijska enota javnega zavoda Ljudska univerza Ormož.

Predstavljamo središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti in ponujamo možnosti preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni ravni.

Mladinski center Ormož je od novembra 2015 notranje organizacijska enota javnega zavoda Ljudska univerza Ormož.

Kot javni zavod Mladinski center Ormož je bil ustanovljen s strani občine Ormož v letu 2004, delovati smo začeli marca 2005, ko smo zaposlili strokovno sodelavko (koordinatorko mladinskih programov oziroma programsko vodjo).

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož (Uradni Vestnik Občine Ormož, letnik 19, št. 14/2015), deluje v Ljudski univerzi Ormož za potrebe opravljanja interesnih dejavnosti za mladino notranje organizacijska enota Mladinski center Ormož. Zaradi navedenega je 3. 11. 2015 iz sodnega registra bil izbrisan in je prenehal obstajati javni zavod Mladinski center Ormož (matična številka 1965123, davčna številka 80342795, številka računa 01287-6000000075).

Z vpisom pripojitve notranje organizacijska enota Mladinski center Ormož še naprej opravlja svoje poslanstvo, deluje in izvaja programe in dejavnosti v dosedanjih prostorih v ormoškem gradu na naslovu Grajski trg 3, kjer so zaposleni dosegljivi na telefonskih kontaktih (02 719 41 41, 040 345 281 in e-naslovu.

Ciljne skupine

Naše ciljne skupine so otroci, dijaki, študentje in vsi ostali mladi. Skupaj z drugimi inštitucijami v občini, ki izvajajo dejavnosti s področja dela zavoda, skrbimo za izboljšanje kvalitete življenja mladih ter razvijamo področja mladinskega dela, ki so: ustvarjalna izraba prostega časa, informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, prostovoljno delo.

Osnovne dejavnosti:

Naše osnovne dejavnosti so opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož:

 • koordinacija dejavnosti in prireditev za mladino,
 • organizacija in izvajanje počitniških dejavnosti za mladino,
 • organizacija in izvajanje prireditev širšega pomena ter pridobivanje sredstev zanje,
 • nudenje organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino,
 • zbiranje in posredovanje informacij.

Program dela sprejema Svet zavoda. Za izvajanje programa si pridobivamo sredstva iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter drugih virov v skladu z veljavno zakonodajo.

Naše dejavnosti omogočajo

 • Občina Ormož
 • Urad RS za mladino Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Pomembni dokumenti

 1. Katalog informacij javnega značaja
 2. Cenik najema prostora
 3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož