Pomoč v stiski

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije: MISSS

CENTER ZA SOCIALNO DELO

Center za socialno delo Ormož

Ptujska c.25, 2270 Ormož

Telefon:02 741 05 60

Elektronski naslov gpcsd.ormoz@gov.si

Center za socialno delo Ptuj

NASILJE

Društvo SOS telefon

Zavetišče za ženske in otroke, varna hiša POMURJA

Društvo Ključ, center za boj proti trgovini z ljudmi

Zavod EMMA, center za pomoč žrtvam nasilja

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo ženska svetovalnica

Združenje proti spolnemu zlorabljanju

INTERNET

Safe.si, varna raba interneta

Spletno oko, anonimne prijave nelegalnih spletnih vsebin

Nasveti za Net, telefonski nasveti za net

DRUŠTVO UP, odvajanje od zasvojenosti

ZDRAVA POT, društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti

STIGMA, društvo za zmanjševanje škode zaradi drog

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK, organizacija za pomoč uživalcem drog

SVIT , društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam