Kaj delamo

Neformalno izobraževanje

Prizadevamo si in vzpodbujamo mlade, da širijo svoja znanja, pa tudi, da svoja znanja prenašajo na ostale. Organiziramo različna predavanja, delavnice in tečaje. Dogodke organiziramo na željo skupin mladih, vodijo jih za to usposobljeni strokovnjaki.

Kultura

Največ energije mladih se sprosti na področju kulture, zato center vzpodbuja, podpira in predstavlja v prvi vrsti mlade ustvarjalce. Organiziramo tematske večere, kulturne dogodke, potopisna predavanja, filmske večere, koncerte in podobno.

Prostovoljstvo

Mladinski center se aktivno vključuje v spodbujanje, promocijo in podpiranje prostovoljstva med mladimi ter promocijo participacije mladih v medgeneracijskem sodelovanju.

Počitniške aktivnosti za mlade

V sodelovanju z drugimi ustanovami, društvi, skupinami mladih in posamezniki organiziramo počitniške aktivnosti v obliki delavnic, taborov, športnih, kulturnih in zabavnih aktivnosti.

Mednarodno sodelovanje in mobilnost mladih

Posebno pozornost namenjamo razvoju mednarodnega mladinskega dela. Smo akreditirana organizacija za izvajanje projektov prostovoljstva Evropske solidarnostne enote.

Informiranje in svetovanje

Zbiramo in urejamo podatke, zanimive in potrebne mladim, ki jih posredujemo v pisarni centra, preko elektronske in navadne pošte, lokalnih medijev, na oglasnih deskah šol in drugih ustanov. Nastaja tudi mala knjižnica, ki združuje literaturo, vezano na področja dela centra.

Sociala

Na socialnem področju izvajamo preventivne dejavnosti v obliki delavnic, predavanj, informiranja in svetovanja, ki so povezane s perečimi problemi mladih: samopodobo, brezposelnostjo, nasiljem nad in med mladimi, zasvojenostjo, prestopništvom in nestrpnostjo, prekinitvijo šolanja, bežanja od doma …

Program za otroke

V sodelovanju z drugimi ustanovami, ki skrbijo za predšolske otroke, organiziramo ustvarjalne delavnice in prireditve za otroke.

Strokovne povezave

Sodelujemo z drugimi institucijami v občini, ki izvajajo aktivnosti s področja mladinskega dela ter se povezujemo z drugimi mladinskimi centri in organizacijami v Sloveniji in tujini.