O centru

Mladinski center Ormož je od novembra 2015 notranje organizacijska enota javnega zavoda Ljudska univerza Ormož.

Predstavlja središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti, ponuja možnosti neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih, preventivnega delovanja na lokalni ravni in Kot javni zavod Mladinski center Ormož je bil ustanovljen s strani občine Ormož v letu 2004, delovati je začel marca 2005, ko je bila zaposlena strokovna sodelavka (koordinatorka mladinskih programov). Po desetih letih delovanja je samostojni zavod bil ukinjen in pripojen k Ljudski univerzi Ormož.

Vizija:

Mladinski center Ormož skrbi za izboljšanje kvalitete življenja mladih ter razvija področja mladinskega dela, kot so: ustvarjalna izraba prostega časa, informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih in prostovoljno delo. Med mladimi je prepoznavna in zaupanja vredna mladinska organizacija, ki se ažurno odziva na vedno nove potrebe mladih. Programska ponudba je pestra, aktualna in zanimiva, mlade od 15 do 29 let povezuje in zadovoljuje njihove potrebe. Mladi so odzivni, obiskujejo mladinske dejavnosti in dajejo predloge.

Osnovne dejavnosti:

Osnovne dejavnosti so opredeljene v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ormož: • koordinacija dejavnosti in prireditev za mladino, • organizacija in izvajanje počitniških dejavnosti za mladino, • organizacija in izvajanje prireditev širšega pomena ter pridobivanje sredstev zanje, • nudenje organizacijske in tehnične pomoči organizacijam, ki izvajajo dejavnosti za mladino, • zbiranje in posredovanje informacij.

Naše dejavnosti omogočajo

• Občina Ormož, • Urad RS za mladino Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport • Erasmus+.

Pomembni dokumenti

1.KATALOG-INFORMACIJ-JAVNEGA-ZNACAJA-2018-LUO.pdf 2.Cenik najema prostora

  1. Odlok-o-ustanovitvi-Ljudske-univerze-Ormoz-2015.pdf