Program

Kultura

Največ energije mladih se sprosti na področju kulture, zato center vzpodbuja, podpira in predstavlja v prvi vrsti mlade ustvarjalce.

Organiziramo tematske večere, literarne dogodke, potopisna predavanja, filmske večere, koncerte in podobno.

Neformalno izobraževanje

Prizadevamo si in vzpodbujamo mlade, da širijo svoja znanja, pa tudi da svoja znanja prenašajo na ostale.

Organiziramo različne ustvarjalne delavnice, tečaje tujega jezika, fotografske tečaje, računalniške tečaje, plesne tečaje, tečaje s področja športa in rekreacije, delavnice za osebnostno rast in ostalo. Tečaje organiziramo na željo skupin mladih, vodijo jih za to usposobljeni strokovnjaki.

Informiranje in svetovanje

Zbiramo in urejamo podatke, zanimive in potrebne mladim, ki jih posredujemo v pisarni centra, preko elektronske in navadne pošte, lokalnih medijev, na oglasnih deskah šol in drugih ustanov.

Nastaja tudi mala knjižnica, ki združuje literaturo, vezano na področja dela centra.

Počitniške aktivnosti za mlade

V sodelovanju z drugimi ustanovami, društvi, skupinami mladih in posamezniki organiziramo počitniške aktivnosti v obliki delavnic, taborov, športnih, kulturnih in zabavnih aktivnosti.

Otroški program

V sodelovanju z drugimi ustanovami, ki skrbijo za predšolske otroke, organiziramo ustvarjalne delavnice in prireditve za otroke.

Sociala

Na socialnem področju izvajamo preventivne dejavnosti v obliki delavnic, predavanj, informiranja in svetovanja, ki so povezane s perečimi problemi mladih:

  • samopodobo
  • brezposelnostjo
  • nasiljem nad in med mladimi
  • zasvojenostjo
  • prestopništvom in nestrpnostjo
  • prekinitvijo šolanja
  • bežanja od doma …

Strokovne povezave

Sodelujemo z drugimi institucijami v občini, ki izvajajo aktivnosti s področja mladinskega dela.

Povezujemo se z drugimi mladinskimi centri v Sloveniji.