EVS projekt "Grow with us 2"

Slovenija - Poljska

(Številka projekta: 2017-3-SI02-KA105-014381)

Sodelujoči državi: Gostiteljska organizacija LJUDSKA UNIVERZA ORMOZ (Slovenija) in pošiljajoča organizacija IOGT Poljska (Bytom, Poljska)

Trajanje EVS mobilnosti: 4 mesce (od 16. julija do 16. novembra 2018)

Ljudska univerza Ormož, enota Mladinski center Ormož, predstavlja središčno točko, kjer imajo mladi vseh starosti in nazorov priložnost ustvarjati in razvijati najrazličnejše klubske aktivnosti, nudimo možnost preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni ravni in širše. Delo na mladinskem področju je dinamično, s svojim delovanjem stremimo k boljši, strpnejši in bolj kohezivni družbi, ki je odprta in vpeta v družbeno življenje.

Z našim delovanjem želimo preseči lokalno okolje, zato ga nadgrajujemo tudi z mednarodnimi mladinskimi programi, trenutno s programom Evropske prostovoljske službe (EVS). Letos bomo izvedli naš drugi EVS projekt, s katerim želimo opolnomočiti mlade, jih spodbuditi k aktivnejšemu delovanju v družbi in jim nuditi spodbudno okolje in priložnost za osebno rast, zato je naziv EVS projekta »Grow with us 2« ali »Rastimo skupaj 2«. Cilji, ki jih bomo skozi projekt EVS uresničevali, so na lokalni ravni oblikovati temelje za vključujočo družbo in medkulturno sobivanje.

Kot organizacija, ki izvaja drugi gostiteljski EVS projekt, smo se odločili, da v EVS mobilnost, ki bo trajala 4 mesce, vključimo dva prostovoljca iz Poljske.

Evropsko prostovoljsko službo bosta opravljala znotraj širokega nabora aktivnosti, pri katerih jim lahko nudimo vso potrebno pomoč in podporo. Med drugim so to: različne kulturne dejavnosti, dejavnosti na področju multimedije (fotografija, računalniško oblikovanje, 3D tiskanje), glasbeno ustvarjanje, literarne dejavnosti, športne aktivnosti, sodelovanje v lokalnem okolju na področju vinogradništva, vrtnarstva, hortikulture, zeliščarstva in kmetovanja, turizem in prosti čas.

Prisotnost mladih prostovoljcev iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja bo nedvomno poživila in popestrila naše lokalno okolje. S projektom »Grow with us 2« želimo mlade iz naše okolice nagovarjati, da izkoristijo možnosti, ki jih ponujata program Erasmus+ in EVS. S prostovoljcema, ki ju bomo gostili, bomo preko predstavitvenih aktivnosti obveščali zainteresirano javnost o rezultatih, doseženih z našim projektom in jih informirali o dogodkih, ki jih bomo organizirali. Zavzemali se bomo za oblikovanje različnega promocijskega gradiva (zloženke, videi), ki bo prosto dostopno in javno objavljeno.

Prostovoljca iz Poljske bosta z nami v Ormožu 4 mesce, in sicer od 16. julija do 16. novembra 2018. Vabimo vas, da ju toplo sprejmete in obiščete v prostorih Mladinskega centra Ormož, v ormoškem gradu ali ju počastite s svojim obiskom na njunih organiziranih aktivnostih.